Et senter for human digitalisering


Filmen "The Social Dilemma" setter fokus på negative sidene ved digitaliseringen. Filmen har bidratt til en økt debatt og bevissthet om big tech, personvern, problematiske forretningsmodeller og algoritmer. Filmen kan også forstås som et element i en større trend som retter seg mot mot bevisstgjøring av mulige negative konsekvenser ved digitalisering.


Dette fokuset er kanskje ekstra viktig fordi koronaen har gjort oss mer digitaliserte. Etter korona-lockdown 12.mars 2020 har vi sett at stadig flere oppgaver automatiseres eller effektiviseres gjennom digitale tjenester og maskinlæring. Hvordan påvirker den økende digitaliseringen egentlig jobbene våre og hverdagen vår? Det at vi blir mer og mer avhengig av teknologi gjør også at vi må ha større fokus på hvordan vi kan lage humane digitale tjenester og produkter. 


"The Social Dilemma" kan også sees på som en fortsettelse og kulminasjon av det såkalte Techlash – tilbakeslaget mot de store techselskapene. Startpunktet for Techlash  knyttes gjerne til Cambridge Analytica- skandalen i 2016. Et viktig aspekt ved utfordringene vi møter kan knyttes til plattformen selv (Facebook, Google, Apple, Amazon), og smarttelefonen eller nettbrettet som gjennom design og algoritmer inviterer mer til informasjonskonsum enn til mer analytiske, kritiske og skapende aktiviteter. 


TechWell har status som Gemini-senter fra og med 2020. Vi ønsker å bygge et senter som bidrar til nye, mer gjennomtenkte løsninger og bedre digitalisering for mennesker. Digitalisering av både private og offentlige tjenester begrunnes ofte med at det vil spare tid og penger og gjøre systemene mer effektive. Men vi må også spørre hvem disse tjenestene skal være for - hvordan de bør og skal utformes for å gjøre hverdagen og jobben vår ikke bare mer effektivt, men også bedre og mer human.


Det er ikke noe mål i seg selv å digitalisere, men dersom digitale løsninger kan hjelpe flere mennesker til å leve et godt liv, er det et hensiktsmessig mål (Nagell, 2020). For å få til dette kreves en tverrfaglig tilnærming  og forståelse for teknologiske komponenter, f.eks sensorer og kunstig intelligens (AI). 


Partnerne i TechWell – SINTEF Digital, fysisk institutt ved UiO og institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo - har til sammen den tverrfaglig kompetansen som skal til for å få til en slik satsning gjennom et dedikert senter.


Vår kompetanse og interesse for human digitalisering omfatter temaer som:


  • Teknologioversikt: hvilke teknologier finnes, hvilke kommer og hvordan vurderer vi dem?
  • Personvern og demokratisering
  • Calm Technologies 
  • Kunstig Intelligens
  • Menneske-maskin interaksjon