Team

Professor Petter Bae Brandtzæg, 


Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Dr. Tobias Dahl

SINTEF Digital

Taina Bucher,

Professor II


Insitutt for medier og kommunikasjon

Universitetet i Oslo

Professor Anders Malthe-Sørenssen


Fysisk Insitiutt, Universitetet i Oslo